jakie drzewo rosnie najszybciej w polsce

jakie drzewo rosnie najszybciej w polsce

Integrated Circuit Failure Analysis Process

Niepowodzenie jakiegokolwiek procesu wymaga natychmiastowej analizy i rekultywacji, ale zintegrowana analiza awarii obwodu jest szczególnie ziarnistych i wymagający. Gdy obwód nie osiągnie swoją zamierzoną funkcję (awarii funkcjonalnych) lub pozostawania w obrębie specyfikacji dla cech mierzalnych (niewydolność parametryczna), inżynier IC należy narażać urządzenia na zintegrowanej analizy awarii obwodu, starając się zidentyfikować przyczynę niepowodzenia.

jakie drzewo rosnie najszybciej w polsce

Testowanie obwodu połączeń i kontroli dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują bardzo specyficzne zadania do precyzyjnych specyfikacji. Na przykład, kompletne, zintegrowane analizy awarii przemysłowej (ICFA) wymaga, aby jednostka obwodu być poddane wielu procedur, aby stworzyć dokładną i kompletny zestaw danych, z których wyciągnąć wnioski zaskarżeniu. Pozostawienie kroki z procesu może spowodować, iż cały wysiłek znaczenia.

Ponadto, pewne formy analizy uszkodzeń niszczą układ o którym mowa, jest to, że spoczywa na uszkodzenia analityka IC przeprowadzić niezbędne czynności w określonej kolejności, tak aby zapobiec przedwczesnemu zniszczeniu uszkodzonego obwodu. Przed badaniem destrukcyjnej jednak ICFA polega badanie nieinwazyjne, stosując techniki, takie jak weryfikacja awarii, Skanowanie Acoustic Mikroskopii (SAM) i krzywej śledzenia. Techniki te będą pierwsze próby w celu weryfikacji istnienia i charakteru zintegrowanego awarii obwodu, a następnie rozpocząć proces lokalizowania awarii. Niszczące techniki zintegrowanego awarii obwodu - laserowa spektroskopia masowa z jonizacją (LIMS), Electron Beam-Induced prądu (EBIC), optyczne Beam-Induced prądu (OBIC) oraz rezydualna Gas Analysis (RGA), aby wymienić tylko kilka - a następnie wskazać układ scalony awaria precyzyjnie i wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić działania naprawcze w projektowania i wytwarzania fazy.

jakie drzewo rosnie najszybciej w polsce

Ostatecznie ICFA musi generować wyniki, które mogą kierować kolejne projektowania i wytwarzania wysiłki w celu uniknięcia podobnych awarii. Mając to na uwadze ostateczny cel, sukces inżynierów ICFA będą wywierać pewien stopień kreatywności w celu zapewnienia, że ??wszystkie możliwe źródła awarii zostały zbadane i wykluczyć.

Thomas Paquette jest założycielem i prezesem zdolności analitycznych Labs, inżynierii elektrycznej firmy oferujące analiza awarii elektronicznego do produkcji półprzewodników i obwodu drukowanego (PCB) przemysł. Tom jest ekspertem w ocenie nowych technologii scalony (IC), wdrażanie rozwiązań Failure Analysis, poprawę niezawodności na poziomie zarządu i wspieranie wysiłków na rzecz rozwoju IC.

Wpis zawdzięczamy